Okres wojen napoleońskich Brytyjska armata 6 funtowa